Site titel

De PGO (persoonlijke gezondheidsomgeving) Meddy, onderdeel uitmakende van het MedMij-afsprakenstelsel waarin het ministerie van VWS en de Patiëntenfederatie samenwerken met leveranciers.

Het stelsel is nog in ontwikkeling en ook Meddy is nog niet af, maar je kunt ze al wel installeren op de smartphone.

Via de smartphone kun je met Meddy je persoonlijke gezondheidsgegevens ophalen.

Afhankelijk van welke smartphone je hebt, kun je zowel via Google Android als Apple iOS  Meddy installeren.

Hieronder staat de instructie voor de installatie via Android, die van iOS volgt later.

De instructie: